publicerad: 2021  
klang- och jubeltid klang- och jubel­tiden klang- och jubel­tider
klang- och jubel|­tid·en
substantiv
klang- och ju`beltid
mindre brukligt glädje­tid el. glans­tid
skandinavismens klang- och jubel­tid på 1840-talet
belagt sedan 1928
O, gamla klang- och jubel­tid,
ditt minne skall förbliva. Ur Aug. Lindhs bearbetning (tryckt 1921) av en tysk studentsång från 1800-talet