publicerad: 2021  
klickbete klick­betet klick­beten
substantiv
klick`bete
vilse­ledande eller över­driven text på t.ex. webb­sida som ska locka an­vändare att klicka på viss länk ofta i kommersiella samman­hang
artikel­rubriker som fungerar som klick­beten i jakt på läsare
belagt sedan 2014