publicerad: 2021  
klicka till klack klickat
verb
klicka till´
vanligen i opersonlig konstruktion; vanligen pret. plötsligt kännas på visst sätt
det klickar till
det klack till i honom när han fick syn på henne
belagt sedan 1915