publicerad: 2021  
1klick klicken klickar
klick·en
substantiv
1 liten klump av något smetigt: ofta som ett slags informellt mått
färgklick; gräddklick; smörklick
en klick (något)
en klick (av/med något)
en klick (av något)
en klick (med något)
en klick margarin; en klick senap
belagt sedan 1736; till klicka 1
2 ned­sättande liten, sluten grupp
klickvälde
den lilla klick som styr partiet
belagt sedan 1819; av franska clique med samma betydelse, till fornfranska cliquer 'larma; klinga'
2klick klicket, plural klick, bestämd plural klicken
klick·et
substantiv
1 klickande ljud
dörren gick igen med ett klick; han hörde klicket i telefon­luren
äv. bildligt i ut­tryck för att något händer snabbt
det sa klick och så var de kära
belagt sedan 1889; till klicka 2
2 informations­teknik det att klicka med dator­mus eller annat pek­don
högerklick; musklick
sär­skilt i kommersiella samman­hang
klickbete; klickjakt
bara vara ett klick bort vara lättåtkomligt1000 rariteter – bara ett klick bort!
belagt sedan 1999