publicerad: 2021  
klicker klickern klickers
eller
clicker clickern clickers
klicker
substantiv
[klik´-]
1 liten dosa som av­ger klick­ljud när man trycker på den bl.a. för in­lärning av nya färdigheter hos hundar
klickerträning
belagt sedan 1998
2 en typ av mentometer som kan an­vändas in­om under­visning
ökad inter­aktivitet mellan före­läsare och studenter med klickers
belagt sedan 2009