publicerad: 2021  
klient klienten klienter
kli·ent·en
substantiv
klien´t
person som under längre tid (och delvis med egen med­verkan) får hjälp av en fack­man t.ex. en läkare el. en advokat
en klient (till någon/något)
en klient (till någon)
en klient (till något)
hennes klient blev fri­känd; han ringde för en klients räkning
spec. i social­vårds­sammanhang ofta något ned­sättande
en besvärlig klient
äv. bildligt, sär­skilt data­teknik arbets­station som man kopplar upp mot en server
belagt sedan 1616; av lat. cli´ens 'skyddsling'; trol. besläktat med klimat, klimax