publicerad: 2021  
klosett klosetten klosetter
klos·ett·en
substantiv
klosett´
något ålderdomligt (spol­bar) an­ordning för ut­rättande av natur­behov
klosettskål; torrklosett; vattenklosett
belagt sedan 1862; efter engelska water closet 'vatten­klosett', till closet 'kammare'; urspr. till lat. clau´dere 'stänga'; jfr ur­sprung till kloster