publicerad: 2021  
1kloss klossen klossar
kloss·en
substantiv
[klås´]
grovt trä­stycke vanligen (fyr)kantigt
sär­skilt om special­utformat (ofta kubiskt) trä­stycke för barn att leka med
bygga ett hus av klossar
äv. om före­mål i annat material och med spec. funktion i sammansättn.
belagt sedan 1756; av tyska Klotz med samma betydelse; besläktat med 1klot!!; jfr ur­sprung till klots
2kloss
adverb
[klås´]
sjö­fart all­deles nära
håll kloss in­på udden
belagt sedan 1856; av engelska close med samma betydelse; till lat. clau´dere 'stänga; sluta'; jfr ur­sprung till kloster