publicerad: 2021  
kloster klostret, plural kloster, bestämd plural klostren
klostr·et
substantiv
[klås´-]
byggnadskomplex för ett sam­fund munkar eller nunnor vanligen med kyrka, bostads­rum, ekonomi­byggnader etc.
klosterkyrka; klosterruin; klosterträdgård; gråbrödrakloster; nunnekloster
ett medel­tida kloster
ofta med ton­vikt på gemenskapen av de människor som bor till­sammans
klosterliv; klosterlydnad
gå i kloster
äv. bildligt med ton­vikt på av­skildhet, från­varo av erotik m.m.
flick­pensionen var rena klostret
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska kloster; av lågtyska kloster med samma betydelse; ur lat. clau´strum 'lås; stängsel; av­spärrning; inne­sluten plats'; jfr ur­sprung till exkludera, klosett