publicerad: 2021  
klyvbar klyvbart klyvbara
klyv·bar
adjektiv
kly`vbar
som kan under­gå kärn­klyvning vid infångning av termiska neutroner om atom­kärna el. mot­svarande ämne
SYN. fissil
klyvbart uran
belagt sedan 1956