publicerad: 2021  
klyvning klyvningen klyvningar
klyv·ning·en
substantiv
kly`vning
1 sönderdelning av atom­kärna vanligen i två mindre kärnor
klyvningsprodukt; kärnklyvning
klyvning (av något) (i några)
belagt sedan 1939
2 upp­komst av genetiskt olika grupper i av­komman från heterozygoter
belagt sedan 1931