publicerad: 2021  
klyvarbom klyvar­bommen klyvar­bommar
klyv·ar|­bomm·en
substantiv
kly`varbom
bog­sprötets förlängning på segel­båt
JFR 1bom 2
belagt sedan 1775; se ur­sprung till klyvare