publicerad: 2021  
1klämma klämde klämt, presens klämmer
verb
klämm`a
ofta med partikel, t.ex.fast trycka samman från två eller flera sidor på en mindre yta
någon klämmer (fast/ihop/in/på) någon/något
någon klämmer (fast) någon
någon klämmer (fast) något
någon klämmer (ihop) någon
någon klämmer (ihop) något
någon klämmer (in) någon
någon klämmer (in) något
någon klämmer () någon
någon klämmer () något
någon klämmer (ut) något (ur något)
någon klämmer i/till med något
någon klämmer i med något
någon klämmer till med något
någon klämmer (ur någon något)
klämma på tomaterna; han klämde fast boken under armen; skon klämde
ofta med ton­vikt på resultatet vanligen med partikel, sär­skiltfram, i, in, ihop, till, ur, ut driva genom eller in i (trångt ut­rymme) genom att trycka samman
klämma den sista tand­krämen ur tuben; klämma in kläderna i väskan; klämma ihop sig i bilen; klämma i sig maten; klämma ur en citron
äv. bildligt vanligen med partikel
klämma åt en falskdeklarant; klämma ur sig ett svar; klämma till med ett citat; klämma fram en ur­säkt; orkestern klämde i med en marsch; han kände sig klämd mellan föräldrarnas ambitioner och egna önske­mål
det är här/där skon klämmer se sko
klämma någon på något pressa fram något (värde­fullt) ur någont.ex. pengar el. information: pressen försökte klämma honom på besked om hans framtidsplaner
klämma till med något bestämma sig med omedelbar verkan för någotnär chefen frågade om hennes löne­anspråk klämde hon till med 30 000
klämmas mellan sköldarna se sköld
belagt sedan 1491 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska klämma; trol. av lågtyska klemmen, bildat till tyska klimmen (nu­mera 'klättra') i dess äldre bet. 'klämma; trycka sig fast'
klämmaklämmande, klämning
2klämma klämman klämmor
klämm·an
substantiv
klämm`a
an­ordning för till­fällig samman­hållning av något
hårklämma; pappersklämma; påsklämma; tvättklämma
han satte en klämma om bröd­påsen
ibland äv. om redskap för var­aktigt bruk
äv. bildligt trängd situation
han hamnade i en riktig klämma; hon klarade sig ur klämman
belagt sedan 1505 (i bet. 'trångmål') ; sedan 1642 om redskap