publicerad: 2021  
klämta klämtade klämtat
verb
kläm`ta
åstad­komma klingande ljud genom att kläppen slår mot malmen; om klocka
något klämtar
en kyrk­klocka klämtade i fjärran
äv. om mindre klockor el. andra före­mål som fram­bringar liknande klingande ljud
en klämtande klock­boj
klockan klämtar för någon se klocka
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska klämpta, trol. till klimper, kläpper 'klock­kläpp'; se ur­sprung till kläpp
klämtaklämtande, klämtning, klämt