publicerad: 2021  
klängväxt kläng­växten kläng­växter
kläng|­växt·en
substantiv
kläng`växt
klätter­växt som håller sig uppe med hjälp av klängen
ärter, vin­rankor och andra kläng­växter
belagt sedan 1829