publicerad: 2021  
klänge klänget klängen
kläng·et
substantiv
kläng`e
smal, spiralformad växt­del som tjänst­gör som griporgan och som växter med svaga skott håller sig upp­rätta med
bladnervsklänge; grenklänge; klängbärande; klängväxt
belagt sedan 1755