publicerad: 2021  
klängranka klängrankan klängrankor
kläng|­rank·an
substantiv
kläng`ranka
klängande ranka
ofta bildligt osjälvständig och efter­hängsen person mest om kvinna i förhållande till man
belagt sedan 1892