publicerad: 2021  
knorva knorvade knorvat
verb
[knår`-]
mindre brukligt ibland med partikel, t.ex.ner göra veckig och skrynklig
knorva (ner) något
han knorvade ner tröjan innan­för byxorna
belagt sedan 1952; jfr no. knurva 'trycka, krama ihop', besläktat med knurv 'liten, knölig figur'
knorvaknorvande