publicerad: 2021  
1knot knoten knotar
knot·en
substantiv
knorrhane
SYN. gnoding
belagt sedan 1746; till 1knota!!
2knot knotet
knot·et
substantiv
vanligen i vissa ut­tryck muttrande klagan
SYN. 2knorr 1
knot (mot någon)
knot (över något/att+verb/sats)
knot (över något)
knot (över sats)
knot (över att+verb)
han fogade sig utan knot
belagt sedan 1681; till 1knota!!