publicerad: 2021  
knott knottet el. knotten, plural knott
knott·et
substantiv
[knåt´]
vanligen koll. typ av liten, flug­liknande mygga som suger blod och är mycket besvärande; främst före­kommande i norra Sverige
knottplåga; knottsvärm
det var så mycket knott att de inte kunde vistas ute
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska knoth; sv. dial. knott 'liten mygga; liten, oansenlig person; litet före­mål'; jfr no. knott 'mygga'; trol. med urspr. bet. 'ngt litet'