publicerad: 2021  
koagulation koagulationen
koagul·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att koagulera
koagulation (av något)
belagt sedan 1733; till lat. coa´gulum 'ost­löpe', eg. 'medel att foga samman med'; till koagulera