publicerad: 2021  
koalition koalitionen koalitioner
koalit·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
samman­slutning av själv­ständiga parter för visst syfte särsk. av partier el. andra grupperingar i ett land
koalitionsregering; regeringskoalition
en koalition (mellan några)
en koalition (med någon/något)
en koalition (med någon)
en koalition (med något)
en nationell koalition; alla partier i koalitionen får kompromissa
belagt sedan 1791; av franska coalition med samma betydelse; till lat. coalesc´ere 'växa ihop'