publicerad: 2021  
koaxialkabel koaxialkabeln koaxialkablar
ko·axi·al|­kabl·ar
substantiv
koaxia`lkabel
kabel för över­föring av elektriska signaler främst in­om mikro­vågs­området; bestående av en koncentriskt placerad ledare om­given av isolering, ledande skärm och plast­mantel
belagt sedan 1948; till lat. co- 'till­sammans med' och axial