publicerad: 2021  
kognat kognaten kognater
kogn·at·en
substantiv
[kågna´t] el. [kåŋna´t]
vanligen plur. släkting på kvinno- eller manssidan av släkt särsk. kvinno­sidan
JFR agnat
belagt sedan 1840; av lat. cogna´tus 'släkting'; jfr ur­sprung till agnat