publicerad: 2021  
kolloid kolloiden kolloider
kollo·id·en
substantiv
kolloi´d
blandning där den ena delen (fasen) bildar mycket små, fin­fördelade partiklar i den andra (som är en vätska)
kolloidkemi
mjölk är en kolloid
belagt sedan 1874; till grek. koll´a 'lim' och ei´dos 'ut­seende'