publicerad: 2021  
kollokation kollokationen kollokationer
kol·lok·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
par av ord som har en benägenhet att upp­träda till­sammans och kan ut­göra ett mer el. mindre fast ut­tryck
kollokationer som "djupt miss­nöje" och "fatta beslut"
belagt sedan 1987; ur lat. colloca´re 'placera'