publicerad: 2021  
kolonial kolonialt koloniala
kol·oni·al
adjektiv
kolonia´l
som har att göra med kolonier särsk. europeiska nationers kolonier i andra världs­delar
kolonial ut­sugning; Sydrhodesia var det koloniala namnet på Zimbabwe
belagt sedan 1809; av lat. colonia´lis; til lat. colo´nia; se ur­sprung till koloni