publicerad: 2021  
kommunism kommunismen
kom·mun·ism·en
substantiv
kommunis´m
en revolutionär politisk ideologi som före­språkar (och förut­säger) ett klass­löst sam­hälle och gemensamt ägande av produktions­medlen
kommunismens seger i Kina 1949; kommunismens fall i Öst­europa 1989
äv. om mot­svarande styrelse­skick
de flydde från kommunismen till friheten
belagt sedan 1842; av franska communisme med samma betydelse; bildn. till lat. commu´nis 'gemensam'; jfr ur­sprung till kommun