publicerad: 2021  
kompensatorisk kompensatoriskt kompensatoriska
kom·pens·at·or·isk
adjektiv
kompensato´risk
mest i fack­mässiga samman­hang som ut­gör kompensation för brist av något slag
insulin­resistens följs ofta av en kompensatorisk insulin­sekretion; det över­givna barnets upp­byggande av en kompensatorisk identitet
belagt sedan 1859