publicerad: 2021  
kompetensförklara kompetensförklarade kompetensförklarat
verb
kompeten`sförklara
förklara (någon) ha den nöd­vändiga kompetensen särsk. för (viss) högre tjänst
någon/något kompetensförklarar någon
någon kompetensförklarar någon
något kompetensförklarar någon
han fick inte tjänsten som professor men kunde trösta sig med att han blev kompetens­förklarad
belagt sedan 1897
kompetensförklarakompetensförklaring