publicerad: 2021  
kompensera kompenserade kompenserat
verb
kompense´ra
ge kompensation för
någon kompenserar något (med något/att+verb)
någon kompenserar något (med något)
någon kompenserar något (med att+verb)
någon kompenserar någon (för något/sats)
någon kompenserar någon (för något)
någon kompenserar någon (för sats)
pengar kan aldrig kompensera förlusten av en an­hörig; den kalla vintern kompenserades av den tidiga våren
spec. i fackliga samman­hang
prishöjningarna kompenseras inte av löneökningarna
belagt sedan 1636; av lat. compensa´re 'väga emot; er­sätta med'; jfr ur­sprung till pensum
kompenserakompenserande, kompensering, kompensation