publicerad: 2021  
komprimera komprimerade komprimerat
verb
komprime´ra
pressa ihop gas el. fasta ämnen
någon komprimerar något
komprimerad luft; moderna sop­bilar komprimerar av­fallet
äv. abstrakt ofta perfekt particip pressa in mycket inne­håll i (något) på litet ut­rymme
ett komprimerat program; hand­bokens fram­ställning var mycket komprimerad
belagt sedan 1729; av lat. comprim´ere 'pressa ihop'; jfr ur­sprung till deprimerad, impressionism, kompress, pressa
komprimerakomprimerande, komprimering, kompression