publicerad: 2021  
kompromettera komprometterade komprometterat
verb
kompromette´ra
ofta presens particip för­sätta (någon) i en pinsam och generande situation
kompromettera någon
ett komprometterande brev; hon har komprometterat sina vänner genom sina av­slöjanden; de älskande ertappades i en komprometterande situation
belagt sedan 1796; av franska comprometter med samma betydelse; av lat. compromitt´ere 'lova ömse­sidigt'; jfr ur­sprung till kompromiss
komprometterakomprometterande, kompromettering