publicerad: 2021  
1koncept konceptet, plural koncept el. i några uttryck koncepter
kon·cept·et
substantiv
koncep´t
något ålderdomligt ut­kast till längre text
ett koncept (till något)
tappa koncepterna komma av sig och förlora fattningenhan tappade koncepterna i skandal­matchen och skallade domaren
belagt sedan 1527; av lat. concep´tum 'det samman­fattade', till concip´ere 'samman­fatta; av­fatta'; jfr ur­sprung till koncipiera
2koncept konceptet, plural koncept, bestämd plural koncepten
kon·cept·et
substantiv
koncep´t
(all­män) plan för viss ny produkt som inne­håller de grund­läggande egenskaperna som särsk. ut­märker produkten fram­för andra
framgångskoncept
ett koncept (för något)
ett beprövat koncept; ett vinnande koncept; vårt koncept för en familje­båt är: ett snabbt och rymligt skrov med moderat segel­yta
belagt sedan 1983; se ur­sprung till 1koncept!!