publicerad: 2021  
konceptualism konceptualismen
kon·ceptu·al·ism·en
substantiv
konceptualis´m
stånd­punkten att allmän­begreppen är mentala före­ställningar
belagt sedan 1895