publicerad: 2021  
koncentrisk koncentriskt koncentriska
kon·centr·isk
adjektiv
koncen´trisk
ofta plur. som har gemensam medel­punkt om cirklar, ellipser m.m.
MOTSATS excentrisk 2
koncentriska cirklar
belagt sedan 1776; av franska concentrique med samma betydelse; till koncentrera