publicerad: 2021  
koncessiv koncessivt koncessiva
kon·cess·iv
adjektiv
[kån´-] el. [-i´v]
som an­ger med­givande om sats el. konjunktion
koncessiva konjunktioner som "fast­än" och "oaktat"; koncessiva bi­satser
belagt sedan 1856; av lat. concessi´vus med samma betydelse; jfr ur­sprung till koncession