publicerad: 2021  
koncession koncessionen koncessioner
kon·cess·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
till­stånd av regering (eller myndighet) att driva viss verksamhet el. göra vissa köp
koncessionsnämnd; koncessionstid
koncession (något/att+verb)
koncession (något)
koncession (på att+verb)
de fick koncession på att ut­vidga om­rådet för oljeletning
belagt sedan 1655; av lat. concess´io 'av­trädande; med­givande'