publicerad: 2021  
koncernbidrag koncern­bidraget, plural koncern­bidrag, bestämd plural koncern­bidragen
kon·cern|­bi·drag·et
substantiv
[-ä`rn-] el. [-ö`rn-]
bi­drag som ett svenskt före­tag ger ett annat svenskt före­tag i samma koncern
belagt sedan 1972