publicerad: 2021  
konkursbo konkurs­boet, plural konkurs­bon, bestämd plural konkurs­bona
kon·kurs|­bo·et
substantiv
konkurs`bo
egendom som för borgenärernas räkning tas om hand när en konkurs in­träffar
konkurs­boet fort­sätter tills vidare att driva fabriken
äv. bildligt
den av­gående regeringen lämnade ett konkurs­bo efter sig
belagt sedan 1859; 1965 i bildlig bemärkelse