publicerad: 2021  
konstitutionell konstitutionellt konstitutionella
kon·stit·ut·ion·ell
adjektiv
[-∫onel´]
1 grundlagsenlig
de politiska fångarna åberopade sina konstitutionella rättigheter
konstitutionell monarki se monarki
belagt sedan 1791; av franska constitutionnel med samma betydelse
2 som har att göra med kroppsliga eller själsliga egenskaper
från konstitutionell syn­punkt är han koleriker
belagt sedan 1845
3 ärftligt betingad
hennes konstitutionellt dåliga själv­förtroende (adverbial)
belagt sedan 1847