publicerad: 2021  
konstituera konstituerade konstituerat
verb
konstitue´ra
1 (till­sammans) ut­göra under­lag för viss samman­satt helhet
något konstituerar något
faktorer som konstituerar skolmognad; de element som konstituerar brottet våld­täkt
belagt sedan 1642; av lat. constitu´ere 'fast­ställa'; jfr ur­sprung till restituera, statuera
2 grunda (förening eller dylikt) genom formellt beslut
någon konstituerar något
hålla konstituerande bolags­stämma
äv. refl. hålla första möte, välja styrelse och fördela upp­gifter
styrelsen konstituerade sig enligt följande: ...
konstituerande församling se församling
belagt sedan 1627
konstituerakonstituerande, konstituering