publicerad: 2021  
konstruera konstruerade konstruerat
verb
konstrue´ra
1 fram­bringa plan eller modell till något (och ev. ock­så med­verka vid färdig­ställandet)
felkonstruerad; välkonstruerad
någon konstruerar något
konstruera en bro; konstruera en segel­båt; konstruera en kylanläggning; ett knepigt konstruerat kassa­skåp
äv. bildligt skapa något, med hjälp av standard­detaljer eller dylikt
konstruera knepiga gåtor; konstruera en roman­intrig; konstruera ett kors­ord; livet är inte så konstruerat att olyckor kommer som straff
spec. om att foga ihop språkliga enheter till helheter
han hade svårt att konstruera en mening på franska; ett verb som konstrueras med två objekt
spec. äv. språk­vetenskap skapa (okänd form) ut­ifrån kända fakta
den konstruerade formen "kmto'm" an­ses vara den ur­indoeuropeiska mot­svarigheten till "hundra"
belagt sedan 1716; av lat. constru´ere 'samman­foga'; jfr ur­sprung till destruera, instruera, struktur
2 rita (geometrisk figur) med en­bart vissa tillåtna hjälp­medel vanligen passare och linjal
någon konstruerar något
konstruera den om­skrivna cirkeln till triangeln
belagt sedan 1752
konstruerakonstruerande, konstruering, konstruktion