publicerad: 2021  
konstruerad konstruerat konstruerade
kon·stru·er·ad
adjektiv
konstrue´rad
som inte är upp­byggd på ett naturligt sätt och gör ett an­strängt in­tryck
en konstruerad mot­sättning; bokens miljöer verkar konstruerade; hela resonemanget är lite konstruerat
belagt sedan 1907