publicerad: 2021  
konstruktionsritning konstruktions­ritningen konstruktions­ritningar
kon·strukt·ions|­rit·ning·en
substantiv
[-∫o`ns-]
arbets­ritning över något som ska till­verkas
äv. abstraktare om mot­svarande teknik el. läro­ämne
belagt sedan 1858