publicerad: 2021  
kontinuitet kontinuiteten
kon·tinu·itet·en
substantiv
kontinuite´t
1 fort­löpande sammanhang över en längre tids­period, på vissa viktigare om­råden
hon läste en mängd fri­stående kurser på hög­skolan men det blev ingen riktig kontinuitet i hennes ut­bildning; det är viktigt att bevara kontinuiteten i verksamheten
belagt sedan 1799; av franska continuité med samma betydelse; till lat. contin´uus 'sammanhängande; oavbruten'; jfr ur­sprung till 1kontinent!!
2 matematik det att vara (eller svara mot) en sammanhängande helhet
kurvans kontinuitet; funktionens kontinuitet
belagt sedan 1890