publicerad: 2021  
kontraband kontra­bandet, plural kontra­band, bestämd plural kontra­banden
kontra|­band·et
substantiv
[kån`-]
vara som förs in i eller ut ur ett land trots förbud särsk. om militärt betydelse­full vara
belagt sedan 1697; av ita. contrabbando 'smugglande; smuggelgods', till contra- 'emot' och bando 'befallning'