publicerad: 2021  
kontrahera kontraherade kontraherat
verb
kontrahe´ra
i vetenskapliga samman­hang dra sig samman
kontrahera något
kontraherande muskler
belagt sedan 1775; av lat. contrah´ere 'dra samman; av­tala'; jfr ur­sprung till attrahera, distrahera
kontraherakontraherande, kontrahering