publicerad: 2021  
kontraindikation kontra­indikationen kontra­indikationer
kontra|­in·dik·at·ion·en
substantiv
[kån`-]
sär­skilt medicin tecken, symptom eller förhållande som talar emot en viss åt­gärd eller ett visst beslut
en kontraindikation (för/mot/på något)
en kontraindikation (för något)
en kontraindikation (mot något)
en kontraindikation (något)
risk för stroke är en kontra­indikation för behandling med den nya metoden
belagt sedan 1833