publicerad: 2021  
kontraktion kontraktionen kontraktioner
kon·trakt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
i vetenskapliga samman­hang sammandragning
kontraktion (av något)
spec. muskel­samman­dragning
hjärtats kontraktion
spec. äv. en kropps volym­minskning vid av­kylning
belagt sedan 1810